BẢN ĐỒ

AQUAKI RESORT & SPA

  • 79 Nguyễn Phúc Chu, phường Pháo Đài, thành phố Hà Tiên, Kiên Giang
  • Email: info@aquakiresort.com
  • Nhà Hàng: (+84) 706 304 999 | Khách Sạn: (+84)706 338 999

PHẢN HỒI